Corona-update VDH Nederland 22-04-2020

Onderstaand treft u de tekst aan van de Corona update van de VDH Nederland. Deze is te vinden via de link: https://duitseherder.nl/nieuws/corona-update-22-4-2020


Op last van de Nederlandse overheid, het RIVM en het advies van de Raad van Beheer worden alle evenementen van de VDH tot 1 september 2020 afgelast. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode.
Trainingen zijn weer mogelijk wanneer de overheid de sportclubs weer vrij heeft gegeven onder de condities die de overheid bepaalt. Het hoofdbestuur van de VDH volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen tot september.  We komen voor 1 juni met een voorstel voor een mogelijk alternatief voor het NIAK/NIBK en de selectie voor de Universal Sieger, de mini WK Behendigheid en alle overige VDH evenementen (nationaal en internationaal). De commissies Sportafrichting, Fokkerij en Gezondheid en Behendigheid komen met een voorstel voor 1 juni en daarna berichten wij u of eerder als hiertoe aanleiding is.
Verder komt de AV vergadering van mei definitief te vervallen. De provinciale afdelingen ontvangen tijdig de jaarverslagen en jaarplannen 2021. We volgen dan de normale gang van zaken voor de november AV.

Als laatste punt: Als voorwaarde voor deelname aan een FGK behoeft de KB en het VZH niet gekeurd te zijn door een SV erkende keurmeester.